Värm upp kroppen – med värmepump

När man ska träna är det viktigt att värma upp innan man påbörjar sitt träningspass, speciellt om man ska lyfta eller träna tungt. Annars finns det risk att skador uppstår. Men det finns olika sätt att värma upp kroppen på. Uppvärmning – viktigt vid träning De flesta som utför träning på en lite högre nivå…