Träna i hemmet

En del har träningen som ett stort intresse, men för andra kan det vara en riktig utmaning att komma igång och träna. Att sedan hålla igång träningen och göra den till en rutin i vardagen är ofta ännu svårare. Att tiden inte räcker till är en av de stora anledningarna till att träningen går bort.…